Villkor för webbhandel

Om Göhlins

Göhlins i Gnosjö AB (”Göhlins”) har varit ett privatägt företag i Gnosjö sedan 1912. Företaget ägs idag av familjen Göhlin. Vårt mål är att erbjuda dig som kund bästa möjliga service och kompetens, till rätt pris och med snabba leveranser. Vi har ett stort sortiment inom verktyg, maskiner, förnödenheter och förbrukningsvaror till industrin. Göhlins säljer huvudsakligen till företagskunder, främst i Norden.

 

Köpinformation

Alla priser är exklusive moms. Vid beställning träffas avtal om köp när ni väljer att bekräfta ert köp i kassan. En automatiserad orderbekräftelse kommer då att skickas till er registrerade mailadress. Beställda produkter förblir Göhlins egendom tills dess att de är till fullo betalda.

Er order kommer att skickas från vårt centrallager i Gnosjö. Ändringar och tillägg måste göras innan er order behandlas och skickas från oss. Om ni upptäcker eventuella felaktigheter på er order är det därför viktigt att ni omgående kontaktar oss för att om möjligt ändra i ordern.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om ni inte är nöjda med vår korrigering har ni självfallet rätt att avboka ordern. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

 

Frakt och betalsätt

Klicka här för att läsa mer om frakt och våra daglig leveranser.

Faktura gäller som betalsätt vid köp genom Göhlins webbshop. Fakturan förfaller till betalning efter det antal dagar som angavs vid köpet och/eller som framgår av fakturan. Betalning skall erläggas till Göhlins i enlighet med på fakturan angivna betalningsinstruktioner och vara Göhlins till handa senast på fakturans förfallodag. Om fakturan betalas senast på förfallodagen uppstår inga ytterligare kostnader eller avgifter.

Om betalning uteblir eller inte sker i rätt tid kommer kunden att påföras en dröjsmålsränta enligt vad som framgår på aktuell faktura på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer kunden att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

 

Returer och ångerrätt

Returer och ångerrätt gäller inte företagskunder. Vid en eventuell överenskommelse mellan säljare och kund kan detta kringgås men en administrativ avgift kan tillkomma.

 

Byten

Vid tillfällen då kunden önskar att byta sin produkt kan detta endast göras med en lagervara. En administrativ avgift kommer att debiteras. Vi hämtar varan kostnadsfritt om du befinner dig inom våra dagliga rutter, annars står kunden för fraktkostnaden.

 

Reklamationer & Garantier

Göhlins lämnar samma garanti som dess leverantörer, vilket kan skilja sig från leverantör till leverantör och produkt till produkt. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi eller någon av våra samarbetspartners undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi eller serviceverkstaden rätt att debitera för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer, men vi hämtar hämtar och lämnar kostnadsfritt om kunden befinner sig inom våra dagliga rutter. Kontakta annars Göhlins på 0370-33 15 00

 

Transportskada

Om produkten är fraktskadad vid leveranstillfället ber vi er att anmäla det omgående till oss. Synliga skador behöver anmälas senast 3 dagar efter mottagandet och dolda fraktskador inom 7 dagar. Om ni upptäcker en skada på kartongen vid leveranstillfället kan ni vägra att ta emot godset förutsatt att ni inte hunnit kvittera mottagandet. För att reklamationen mot PostNord skall kunna hanteras korrekt måste ni spara emballaget, adresslappen samt eventuell pall som kom med den fraktskadade försändelsen.

 

Sekretesspolicy

Läs mer om detta under vår integritetspolicy.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Göhlins sida, som gör att Göhlins ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Göhlins befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.