INFORMATION OM COOKIES

För att du ska kunna använda webbplatsen www.gohlins.se på det sätt vi avsett, behöver du tillåta lagring av cookies på din dator. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och på så vis optimera ditt användande av vår webbplats. För mer information om vår behandling av personuppgifter genom cookies, vänligen se vår integritetspolicy.

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget.

Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka vår webbplats, det kan dock påverka funktionaliteten.

Vi har valt att använda cookies för att bland annat lagra information om din plats så du kan hitta närmaste återförsäljare på kartan. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på.

Göhlins i Gnosjö AB (”Göhlins”) använder cookies för att underlätta ditt besök på Webbplatsen och för att kunna följa antalet besökare på Webbplatsen (Google Analytics).

Integritetspolicy

Göhlins kan behandla personuppgifter om dig som ett led vår i verksamhet. Göhlins värnar om din personliga integritet och är mån om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Göhlins har därför antagit denna Integritetspolicy med syfte att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig som individ. Till exempel, ditt namn, privat e-postadress, privat telefonnummer etc.

Information som är kopplad till företag, såsom företagsidentifikationsnummer, företags telefonnummer, e-post kopplat till företag eller position etc. anses inte som personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in

Beroende på din relation till Göhlins behandlar vi olika personuppgifter om dig. Nedanför följer en uppställning av de typer av relationer som du kan ha med Göhlins och vilka personuppgifter som behandlas i respektive relation.

Kunder

Vi behandlar uppgifter om kontaktpersoner till kunder eller, om kunden är en fysisk person, om kunden själv. Dessa uppgifter utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter, faktureringsuppgifter och betalningsinformation.

Leverantörer

Vi behandlar uppgifter om kontaktpersoner till leverantörer eller, om leverantören är en fysisk person, om leverantören själv. Dessa uppgifter utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter, ekonomiska uppgifter, faktureringsuppgifter och betalningsinformation.

Marknadsaktiviteter

Vi behandlar uppgifter om namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter

Anställda

Vi behandlar sådana personuppgifter (identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, bankuppgifter/löneuppgifter, uppgifter om tidsregistrering, uppgift om genomförda utbildningar, bilder, kontaktuppgifter till närmast anhöriga) som du lämnar, eller som annars uppkommer inom ramen för anställningen

Vid ansökan om anställning

Vi behandlar de personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan) som du lämnar till oss i de ansökningshandlingar du har lämnat in till oss.

Hemsida och cookies

Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker hemsidan (inklusive din IP-adress), såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på hemsidan och hur du hittade till hemsidan.

 

Varför BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER om dig?

Göhlins samlar in personuppgifter via både digitala och analoga kanaler (t.ex. webbplatser, mässor, kundmöten, telefon, etc.). Vi behandlar i huvudsak personuppgifter för att fullgöra de skyldigheter vi har mot kunder, leverantörer och anställda. Vi kan även komma att behandla personuppgifter i marknadsföringssyften och för att rekrytera personal.

Vi behandlar i huvudsak personuppgifter med stöd av den avtalsrelation som finns mellan Göhlins och våra kunder, leverantörer och anställda. Vi behandlar bara uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra våra skyldigheter i dessa avtalsrelationer. Vi kan också komma att behandla vissa personuppgifter på grund av att vi har skyldighet i lag att göra så (t.ex. skyldigheter att betala skatt och arbetsgivaravgifter och bokföra).

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter efter en intresseavvägning. Vid ansökan om anställning är vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Göhlins ska kunna rekrytera personal. Vid marknadsföring bedömer också att vi har ett berättigat intresse att kontakta dig.

GÖHLINS WEBBPLATS och Sociala medier

Göhlins webbplats använder cookies, vilka utgör personuppgifter. Se Göhlins cookie-policy nedan. Göhlins sociala medier-konton personuppgifter kan och kan hittas på Göhlins sociala medier. Offensiva / missbrukande kommentarer och information som innehåller känsliga personuppgifter är inte tillåtna. Om sådana identifieras kommer de att rapporteras till Göhlins marknadsavdelning eller info@gohlins.se och omedelbart raderas.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

I de fall där externa partners, till exempel vår hemsideleverantör och våra molntjänstleverantörer, har tillgång till system där personuppgifter finns tillgängliga har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dem för att säkerställa att uppgifterna behandlas och skyddas på ett säkert och korret sätt med sekretess.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att utföra uppgiften för vilken personuppgifterna har samlats in och sparats. Personuppgifter hänförliga till kundavtal sparas exempelvis så länge kundavtal är aktivt och två år därefter. Behandling av personuppgifter för andra ändamål än fullgörande av uppdrag sparas enligt fastslagen gallringsrutin. Göhlins arbetar också löpande med att gallra personuppgifter när de har blivit inaktuella och/eller när ändamålet för behandlingen har upphört.

RÄTTigheter för dig som behandlad

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran om information måste lämnas skriftligen till info@gohlins.se.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar några personuppgifter om dig kan du när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen. Du kan när som helst begära att korrigeringar görs på dina personuppgifter eller att du raderas från vårt register. Vi kommer att rätta till eller radera dina uppgifter utan onödigt dröjsmål. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Om du önskar utöva någon av dina rättigheter, se kontaktuppgifter nedan. Observera att det kan finnas lagliga begränsningar som skulle kunna komma att begränsa dina ovan nämnda rättigheter.

VEM SKA JAG KONTAKTA OM FRÅGOR OM PERSONLIG DATABEHANDLING?

Om du har några frågor om Göhlins behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@gohlins.se.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY

Förändringar avseende denna integritetspolicy kommer meddelas på Göhlins webbplats. Ändringar kan komma till på grund av exempelvis ny lagstiftning. Om bearbetningen av personuppgifter regleras av ett kundavtal gäller emellertid avtalsbestämmelserna tills de ändras, om inte de är oförenliga med lag eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

 

© Copyright 2019, Göhlins