TANDREM AT10

AT är en utveckling av T med klart högre effektöverföring och bättre positioneringsnogganhet. Stålkord med hög tillåten dragkraft samt att tillhörande hjul kan tillverkas med "noll" lucka (minimalt flankspel mellan rem och hjul), gör AT lämplig i applikationer med krav på bra positionering i reverserande drifter. Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar.

  • Polyuretan med stålkord som standard
  • Hög effektöverföring och positioneringsnoggrannhet
  • Bra resistivitet mot olja, bensin och vissa kemikalier
Läs Mer