Tejp från 3M

Dubbelhäftande tejper för sammanfogning
Göhlins säljer sedan många år ett stort sortiment från 3M och vi följer utvecklingen inom de olika teknikerna för sammanfogning. Tekniker som erbjuder stora möjligheter idag. VHB-tejperna från 3M är tejperna som ersätter nitar, skruvar och svetsning.

Några av VHB tejpernas många fördelar:

Förbättrar kvaliteten
Starka och hållbara fogar
Ingen borrning eller svetsning av materialen
Ingen putsning eller finslipning
Slutprodukter utan skarvar
Vibrationsdämpande
Släta foglinjer
Estetiska förbättringar
Utmärkta tätningsegenskaper
UV-Beständiga
Kemikaliebeständiga

Lägre produktionskostnader
Inga maskiner behövs
Snabb monteringsprocess
Inget produktspill p g a borrning eller svetsning
Lägre arbetskostnad
Inga investeringskostnader                                                     

Flexibel användning
Utmärkt för metaller, plaster och glas
Sammanfogar olika materialtyper
Ökar designmöjligheterna
Kompenserar för olika materials värmeutvidgning
Kan stansas i olika geometrier
Nu har du möjlighet att få rådgivning och hjälp med sammanfogning . Vi hjälper dig gärna på plats och har samtidigt tillgång till 3M:s experter och laboratorier runt om i världen. Vi har ett brett sortiment av såväl tejper som limmer.

 

Läs mer om de olika tejperna och dess egenskaper via länkarna nedan. Eller kontakta Göhlins specialist på sammanfogning Henrik Olofsson, om du vill veta mer, har frågor eller vill beställa.

Länkar till mer information:

3M VHB™ tejp
3M™ Dubbelhäftande foamtejper

3M™ Dubbelhäftande tejp

3M™ Dubbelhäftande monteringstejper

3M™ Borttagbara/Omflyttningsbara tejper

3M Återförslutningsbara fästsystem