Konvertering

Vi kan även nu erbjuda att Konvertera era material.

Rotationsstansning 

Rotationsstansning är den absolut snabbaste och mest kostnadseffektiva produktionsmetoden i de flesta fall. Den kräver en högre investeringskostnad i ett rotationsverktyg jämfört med andra produktionsmetoder men återbetalar sig oftast väldigt snabbt.

Planstansning

Planstansning lämpar sig väl där volymerna är något mindre. Tekniken består i att använda ett stållinje-verktyg som vertikalt går upp och ner medans nytt material matas fram. Verktygskostnaden är betydligt mindre än vid exempelvis rotationsstansning.

Laserskärning

Laserskärning används till prototyp tillverkning. Vi har möjlighet att direkt importera och använda oss av de flesta vanliga ritningsformat så som dxf, dwg.