SKÄR R

Spårskär med "M" i betäckning fungerar även att längdsvarva