PISAVE SENSE

piSave sense är en vakuumbackventil som gör det möjligt att hålla samma vakuumnivå trots att några få sugkoppar skulle missa objektet. Svarar och frisläpper otroligt snabbt. Koppla ihop en backventiler per sugkoppsenhet för att skapa ett pålitligare vakuumsystem som också sparar energi. Fungerar till och med till objekt som bidrar till läckage kring läppen på kopparna. Välj bland våra olika storlekar beroende på flödeshastigheten och önskade egenskaper i ditt system.

Läs Mer