FILTER

  • Används för att avskilja damm och andra små partiklar ur vakuumflödet.
  • Minskar risken för driftstörningar i pumpen.
  • Utbytbar filterinsats.
  • Finns med speciellt filterelement med utökad filterarea.
Läs Mer