Industriförnödenheter

Våra fem specialområden kompletteras till en stark helhet av vårt omfattande sortiment av industriförnödenheter. Produkter som behövs varje vecka, varje dag. Vi hjälper dig att köpa rätt utrustning och förnödenheter efter behov, användingsområde och förväntat slitage.

Vi har tagit reda på vilka förnödenheter som är de vanligast förekommande hos våra kunder. Det ni måste ha hemma oavsett om ni handlar mycket eller lite. Detta har vi utvecklat till ett stort, mycket prisvärt urval som vi kallar Göhlins Bästa Pris. Att köpa rätt och att köpa av Göhlins ger dig alltid bästa pris på industriförnödenheter.

Inom varje område arbetar vi nära ett urval av leverantörer som utbildar både oss och er löpande på nyheter och produktutveckling. Läs mer om vårt erbjudande under respektive produktgrupp i menyn till vänster.

Vill du handla av Göhlins? Läs här om alla olika sätt du kan beställa vad du behöver av oss.