CP96SDB125-600
CYLINDER ISO PROFILRÖR

Artikelnummer: 00736747