IMG_7164

114 350 kr till vår industrihistoria

I samband med vår stora jubileumsfest i oktober i år så uppmanade vi våra kunder, leverantörer och gäster att skänka pengar till våra industrimuséer Hylténs och Gåröström istället för att ge oss en blomma. Detta ledde till en oanad respons både från de som kom till vår fest och från andra. Festen ägde rum den 17 oktober men det sista bidraget kom in så sent som den 12 november.

Vi besökte Gåröströms Industrimuseum i samband med att vi mot slutet av 2011 skulle skapa vår utställning "Ett sekel av samarbete". Det blev en omvälvande upplevelse att se omfattningen av det som producerats i Gnosjö det senaste seklet och att se hur mycket som finns bevarat och som förvaltas av rent ideella krafter.

Att kunna överlämna totalt 114 350 kr till dessa båda unika industrimuseum är verkligen roligt. Pengarna skall användas till sådant som inte omfattas av den dagliga driften. Vidareutveckling av verksamheten och något extra för att de som lägger sin tid på att hålla Hylténs och Gåröström öppet och levande.

Läs mer om muséerna här.

Läs hela nyheten om överlämnandet här.